Skip to main content

Uvjeti korištenja

Ažuriranje web aplikacije euro-edukacija.hnb.hr

Web stranica Hrvatske narodne banke (HNB) kontinuirano se ažurira. HNB ima pravo u svakom trenutku promijeniti (dopuniti i/ili ispraviti) informacije, u cijelosti ili djelomično. HNB nastoji osigurati da su sve informacije i podaci u materijalima objavljenima na web stranici točni i ažurni.


Autorsko pravo

Hrvatska narodna banka ima autorsko pravo na web aplikaciju euro-edukacija.hnb.hr, kao i na sadržaj te stranice. Europska središnja banka posjeduje autorsko pravo na ustupljeni materijal o euronovčanicama. Europska komisija posjeduje autorsko pravo na ustupljeni materijal o eurokovanicama. Izdavatelji eurokovanica u državama članicama europodručja posjeduju pravo na ustupljeni materijal o eurokovanicama.

Svi objavljeni materijali predstavljaju autorsko djelo. Niti jedan dio sadržaja ove web stranice nije dopušteno kopirati niti prenositi bez prethodnog odobrenja. Svako neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela predstavlja povredu Zakona o zaštiti autorskih prava te za sobom povlači pravne posljedice. Mijenjanje sadržaja materijala objavljenog na web stranici HNB-a nije dopušteno.

Hrvatska narodna banka ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati zbog upotrebe informacija objavljenih na web stranici HNB-a.